Publications

Posts tagged with 'ceza'

  • 4857 ve 6331 Sayılı Kanun-Idari Para Cezalarina İtiraz Sureci

    February 11th, 2017 Burcu DUMAN

    Gerek 4857 sayılı İş Kanunu'nda gerekse 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda idari para cezalarına itiraz konusunda herhangi bir düzenleme yer almadığından, bu idari para cezalarına itiraz süreci genel hükümlere yani 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na tabidir.

    6331 sayılı Kanun'un 14. maddesine istinaden uygulanacak idari para cezası hariç gerek 4857 sayılı İş Kanunu'na göre uygulanacak idari para cezaları, gerekse 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ...

    Read More... »