Publications

Posts tagged with 'itiraz'

 • 4857 ve 6331 Sayılı Kanun-Idari Para Cezalarina İtiraz Sureci

  February 11th, 2017 Burcu DUMAN

  Gerek 4857 sayılı İş Kanunu'nda gerekse 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda idari para cezalarına itiraz konusunda herhangi bir düzenleme yer almadığından, bu idari para cezalarına itiraz süreci genel hükümlere yani 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na tabidir.

  6331 sayılı Kanun'un 14. maddesine istinaden uygulanacak idari para cezası hariç gerek 4857 sayılı İş Kanunu'na göre uygulanacak idari para cezaları, gerekse 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ...

  Read More... »
 • Taahhütlü Sözleşmelerin İptalinde Cezai Şart Talep Edilemez

  February 11th, 2017 Burcu DUMAN

  Tüketiciler elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon gibi aboneliklerde yapılan belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Fesih bildiriminin yazılı olarak firmaya bildirilmesi gerekmektedir. Fesih bildirimini müteakip icra takibi başlatılması halinde tüketicilerin itiraz hakları saklıdır. 

  6502 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'un "Abonelik Sözleşmeleri" Başlıklı 52. maddesi'nin 4. bendi uyarınca ...

  Read More... »