FIDIC- Uluslarası İnşaat Sözleşmeleri

Uluslarası İnşaat Sözleşmeleri


Günümüzde, gerek Dünya Bankası, gerek Avrupa Birliği, gerekse diğer kredi kuruluşlarının, finansmanını sağladıkları işlerde FIDIC şartnamesinin uygulanmasını istemeleri dolayısıyla bir çok ülkedeki uluslararası ihaleler FIDIC şartnamesine göre yapılmaktadır.

Türk Mühendislik ve İnşaat firmalarının yurt içi ve  yurt dışında FIDIC şartnamelerine göre inşaat sözleşmeleri yaptıkları düşünülürse şartnamelerin önemi daha iyi anlaşılır.

Şu anda FIDIC tarafından İnşaat İşleri Sözleşmelerinin amaçlarına göre altı farklı kitap hazırlanmıştır. Bu kitaplar şunlardır:

1.    Red book – Kırmızı Kitap (İşverenen tarafından planlanan bina ve mühendislik sözleşmeleri için);
2.    Yellow Book – Sarı Kitap (Tesis ve tasarım yapım sözleşmeleri için);
3.    Silver Book – Gümüş Kitap (Anahtar teslimi proje sözleşmeleri için);
4.    Green Book – Yeşil Kitap (İhale Bedeli 500.000 USD’yi geçmeyen sözleşmeler için);
5.    White Book – Beyaz Kitap (İşveren/Müşavir hizmet anlaşmaları için);
6.    Gold Book – Altın Kitap (Tasarım, yapım, işletim projelerine yönelik sözleşmeler için).

FIDIC Tip Sözleşmesi’nin uygulandığı projelerin geçirdiği aşamalar sırası ile şöyledir;
*Yatırım kararından önceki safha
* Proje denen eserin tarifi 
* İhaleye davet, tekliflerin tetkiki ve sözleşmenin seçimi 
* Projenin uygulanması 
* Projenin kabulü ve garanti süresi 
* Anlaşmazlıkların çözülmesi.

FIDIC, milletlerarası fakat özel bir kuruluştur. Bu kuruluşun inşaat sözleşmelerinde taraf olacaklara tavsiye ettiği genel ve özel şartların bağlayıcı hukuki bir değeri yoktur. Taraflar, bu hükümleri sözleşmelerine aynen koyabilecekleri gibi diledikleri değişiklikleri de bu sözleşme içeriğinde yapabilirler. Tarafların özgür iradeleri ile aynen yada değiştirerek benimsedikleri FIDIC genel ve özel şartlarının yorumlanması ve bu konularda bağlayıcı kararların verilmesi sırası ile uyuşmazlık halinde sözleşmeyi yorumlayacak ve uyuşmazlık hakkında karar verecek hakem mahkemesine, tarafların uyuşmazlıklar hakkında uygulanmasını kabul ettiği ülke hukukuna ve hakem mahkemesi kararını nihai olarak denetlemek yetkisini haiz bulunan ilgili yüksek mahkemenin yorumuna bağlıdır.

Bu çerçevede, uluslararası veya yabancılık unsuru barındıran inşaat/müteahhitlik işlerinde Gayrimenkul Hukukunu, İnşaat Hukukunu, Borçlar Hukukunu, Sözleşme Hukukunu, Ticaret Hukukunu (özellikle de Uluslararası Ticaret Hukukunu), Uluslararası Tahkimi bilmenin yanında hususi manada da FIDIC standartlarını, bu disiplindeki gelişmeleri, FIDIC terminolojisini bilen hukukçulara ihtiyaç vardır.

Duman Hukuk & Danışmanlık olarak bu zamana kadar bir çok FIDIC esaslı projede yerli ve yabancı firmalara danışmanlık hizmeti verilmiştir. Halihazırda Avrupa'nın önde gelen inşaat ve mühendislik firmalarına bu alanda hizmet verilmektedir. 

FIDIC alanındaki sertifikasyon için lütfen Sertifikalar  bölümünü tıklayınız. 

FIDIC ile ilgili ayrıntılı bilgi için bizimle irtibat kurunuz.