Göç & Vatandaşlık Hukuku


Yerel göç hukuku alanında danışmanlık hizmeti veren ofisimiz, çalışanların sınır ötesi işletmelere atanması ile üçüncü ülkelerdeki istihdam ve geçici iş görmelerine özgü, özellikle Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları çerçevesindeki hukuki ve idari konular hakkında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 Duman Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin etkili göç planlaması yapmasına, hızlı vize ve çalışma/oturma izni alabilmelerine ve yabancı ülkelerde çalışanlar için etkili menfaat yönetimleri geliştirmelerine yardımcı olmakta ve onlara sonuç odaklı, etkin ve pratik hukuki tavsiyeler vermekteyiz.

 Duman Hukuk & Danışmanlık olarak, Göç Hukuku alanında sunduğumuz başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir:

-       Müvekkillerin göç ve vatandaşlık davalarında temsili
-       Göç ve vatandaşlık başvurularının yapılması
-       Dökümanların hazırlanması
-       Çalışma / Oturma izinlerinin alınması
-       Geçici Görevlendirmelere ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri