İcra İflas Hukuku

Duman Hukuk & Danışmanlık, her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, ipotek, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması, borç yapılandırması, iflas ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi gibi konularda 10 yıllık deneyime sahip olup yerli ve yabancı şirket ve şahıslara danışmanlık yapmaktadır.

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz:
 -Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
-Haciz işlemleri
-Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
-İflas hukuku işlemleri
-İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
-Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
-İstihkak davalarının hazırlanması ve takibi
-Yedieminliği suistimal davalarının açılması
-Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
-Şikayet işlemlerinin yapılması
-Takibin iptali davalarının hazırlanması ve takibi
-İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi
-İtirazın iptali davalarının hazırlanması ve takibi
-İpotek ve rehin kurulması/kaldırılmasına ilişkin işlemlerinin yapılması
 

Sertifikalar kısmından mesleki yetkinliklerimize ulaşabilirsiniz. 

 Referanslar için lütfen arayınız.