İş Hukuku

Duman Hukuk & Danışmanlık olarak, Ankara İş Mahkemeleri nezdinde yapmakta olduğumuz bilirkişilik ve danışmanlık faaliyetlerimizden edindiğimiz 10 yıllık tecrübeye istinaden, İş Hukuku alanında aşağıdaki alanlarda hizmet sunmaktayız:

 • İş yeri yönetmeliklerinin/politikalarının incelenmesi ve ilgili- güncel mevzuata uygun şekilde tadili
 • İş- Hizmet Sözleşmelerinin incelenmesi ve tadili
 • Göç hukukundan kaynaklanan başvuruların yapılması ve izinlerin alınması(oturma ve çalışma izni, özel vizeler)
 • İş sözleşmesinin feshininin Mevzuat açısından değerlendirilmesi
 • İş Sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Arabuluculuk faaliyetlerinde temsil
 • İş sağlığı ve güvenliği hukukuna ilişkin davalarda temsil 
 • İş Kazalarından doğan tazminat davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 • Sosyal güvenlik hukuku kapsamında danışmanlık, 
 • İşçilik alacakları ve diğer menfaatler
 • Mobbing davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması

Sertifikalar kısmından mesleki yetkinliklerimize ulaşabilirsiniz. 

 Referanslar için lütfen arayınız.