İş Sağlığı ve Güvenliği

İş kazaları, mesleki risklerin başında gelmektedir. İş kazaları, kazanın tamamen çalışma hayatından kaynaklanması sebebiyle olup, bir olayın iş kazası olarak tanımlanabilmesi için mevcut olayın, işyeri ve istihdamla bağlantısı olması gerekir.

 6331 Sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanunu madde 4’ te belirtildiği üzere;

 İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumunun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

 İş kazası halinde sigortalının ve işverenin belirli yükümlükleri vardır. Bunlardan bazıları; sigortalının iş kazasını bildirme ve hekim tavsiyelerine uyma, , işveren açısından da kaza anında ilk sağlık yardımını yapma yükümlülüğü, iş kazasını bildirme yükümlülüğüdür.

 İşveren hizmet sözleşmesinden doğan borçlarından birisi de işçiyi gözetme borcudur. İşverenin gözetme borcuna aykırı davranması sonucu zarara uğrayan işçi veya hak sahiplerine karşı tazminat sorumluluğu vardır. İş kazası sebebiyle ruhen veya bedenen zarar gören işçi, işveren aleyhine sürekli/geçici iş göremezlikten kaynaklanan maddi tazminat davası açma hakkı vardır. Maddi tazminatın yanı sıra işçinin iş kazası sebebiyle, bedenen ve ruhen zarar gören işçinin bizzat kendisi veya işçinin ölümü halinde geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimseler tarafından da destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat davası açma hakkı da vardır.

Duman Hukuk & Danışmanlık çatısı altında, iş kazasına maruz kalan işçilere ve/veya işçi yakınlarına, 

-Sürekli iş göremezlik (maluliyet)  tazminatı
-Geçici iş göremezlik tazminatı
-Destekten yoksun kalma tazminatı
-Manevi tazminat 

konularında kapsamlı hukuki destek sağlanmaktadır.

Sertifikalar kısmından mesleki yetkinliklerimize ulaşabilirsiniz. 

 Referanslar için lütfen arayınız.