Miras Hukuku

Duman Hukuk & Danışmanlık olarak yerli ve yabancı müvekkillere, Türk Medeni Kanunu’nun 495-675. maddeleri arasında düzenlenen Miras Hukuku alanında kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. 

 Miras Hukuku alanındaki başlıca çalışmalarımız şöyledir:

 • Vasiyetnamenin açılması ve iptali davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • Muvazaa- Muris muvazaası nedeniyle açılan tapu iptal ve tescil davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • Tenkis davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • Vasiyetnameye dayalı Tanıma ve tenfiz davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • Mirasın reddi davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Vasi tayini
 • Veraset ve intikal davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • Ortaklığın giderilmesi davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • Mirasın taksiminin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • Miras sözleşmesinin hazırlanması, 
 • Tereke davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

Sertifikalar kısmından mesleki yetkinliklerimize ulaşabilirsiniz. 

 Referanslar için lütfen arayınız.