Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim ekibimiz müvekkillerimize, ticari hedeflerine en uygun olan hukuki yapı hakkında kapsamlı danışmanlık hizmeti vermektedir. Duman Hukuk & Danışmanlık olarak vergi, olası hukuki ihtilafların önlenmesi, gümrük ve verilerin korunması konularını da kapsayan geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Tecrübeli Marka Vekillerimiz vasıtasıyla alan adlarının kaydedilmesi , fikri mülkiyetin ve rekabetin korunması gibi işlem sonrası konularda da çözüm sunmaktayız.

Ekibimiz, Ankara Ticaret Mahkemeleri nezdinde 2010 yılından itibaren Bilirkişilik yapmakta olup, Ticaret Hukuku alanında uzmanlaşmıştır.

Aynı zamanda yabancı müvekkillerimizin Türkiye’deki faaliyetlerinin başlatılması/yürütülmesinde ve uyuşmazlıklarının çözümünde başvurabileceği en iyi yolların tespit edilmesine de yardımcı olmaktayız.

Yerli müvekkillerimizin sınır ötesi yatırımlarının başlatılması/yürütülmesi konusunda, yatırım yapılacak ülkenin mevzuatına ve Mesleki İngilizce yeterliliğine sahip  hakim ekibimiz tarafından, gerekli araştırmalar yapılarak hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 

Şirketler hukuku alanındaki hizmetlerimiz, müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere aşağıda belirtilen aşamaları kapsamaktadır:

 • Kuruluş (sermaye şirketi, şube, irtibat ofisi)
 • Yöneticilerin atanması
 • Ortaklık işlemleri, ortaklıktan çıkarma, ortaklıktan çıkarılma davalarında temsil
 • Hisse devri
 • Bölünme, birleşme ve nev’i değişiklikleri
 • Türk Ticaret Kanunu kapsamında malvarlığı devri ve ticari işletme devirleri
 • Tasfiye
 • Haksız rekabetten kaynaklanan davalarda temsil,
 • Distribütörlük Sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Vergisel işlemlerin yürütülmesi ve vergi uyuşmazlıklarında temsil,
 • Genel Kurul Kararlarının iptali,
 • Ulusal /uluslararası sözleşmenin hazırlanması,
 • Marka/patent uyuşmazlıklarında temsil,
 • Transfer Fiyatlandırmasının yürütülmesi
 • Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları kapsamında temsil,

Sertifikalar kısmından mesleki yetkinliklerimize ulaşabilirsiniz. 

 Referanslar için lütfen arayınız.