Spor Hukuku

Türkiye'de ve uluslararası spor hukuku alanında, sporcu, kulüp ve federasyonlara hukuki uyuşmazlıklarında hukuki hizmet sunmaktayız.

Spor endüstrisi, Türkiye'de ve dünyada yüksek ekonomik değere sahip sektörlerdendir. Spor hukukunu ilgilendiren uluslararası yönetim teşkilatlarını, spor hukuku mevzuatını, yargı organlarını, sporcuları, antrenörleri, spor kulüplerini, spor federasyonlarını, devletleri ve diğer birçok ilgili kişi ve kuruluşu içinde barındıran bu karmaşık hukuki yapıyı iyi anlamak gerektiği kanaatindeyiz. 

Spor hukuku dinamik bir hukuk dalı olduğundan, öncelikli hedefimiz, spor hukukunun kendine özgü özelliklerini, karmaşık spor mevzuatını göz önünde bulundurarak müvekkillerimizin karşılaşabilecekleri sorunları ustalıkla ortadan kaldırmaktır. 

İleri derecede Mesleki İngilizce bilgisine sahip ekibimiz,  yerli ve yabancı müvekkillerin uluslararası kuruluşlar nezdinde temsilini etkili bir şekilde sağlamaktadır.

Duman Hukuk & Danışmanlık bünyesinde, Spor Hukuku alanında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

  -Sözleşme hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku alanlarında hukuki destek sağlanması,
  -Sporcular aleyhine verilecek cezalar ve yaptırımlara karşı ilgili kurumlara itirazın yapılması,
 - Sporcu sözleşmelerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve tadili, 
  -Müvekkillerin CAS ve diğer ulusal/uluslararası tahkim kurulları nezdinde etkili temsili,
  -Müvekkillerin Avrupa Federasyonu (ECA) ve diğer ulusal/uluslararası tahkim kurulları nezdinde etkili temsili,
  -Müvekkillerin Uluslararası Federasyon Tahkim Kurulu ve diğer ulusal/uluslararası tahkim kurulları nezdinde etkili temsili,
  -Müvekkillerin Spor Tahkim Kurulu ve diğer ulusal/uluslararası tahkim kurulları nezdinde etkili temsili,
 - Sporcuların ücret alacaklarından kaynaklanan davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
- Antrenör ve yöneticilerin ücret alacaklarından kaynaklanan davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 - Müvekkillerin kişilik haklarının korunması,
 - Müvekkillerin Tahkim sürecinde temsili,
- Sporcu oturma izinlerinin alınması,
- Yabancı Sporcu lisanslarının alınması,
 

 Sertifikalar kısmından mesleki yetkinliklerimize ulaşabilirsiniz. 

 Referanslar için lütfen arayınız.